Ostu-müügi ja garantii tingimused

Garantii

 • Kõigil sellelt veebisaidilt ostetud IIRIS halogeneraatoritel kehtib alates saatmiskuupäevast 2 -aastane garantii; Saltair Salinizersil on alates saatmiskuupäevast 1-aastane garantii.
 • Garantii kehtib tehasepraagile.
 • Kõik garantiinõuded lahendatakse remondi või asendamise teel. Remont või asendamine võib sisaldada parandatud osi. Garantii kehtib ülejäänud garantiiaja jooksul.
 • Seadet tuleb kasutada vastavalt dokumentidele ja juhistele, mille Kokkonen OÜ on andnud kasutusjuhendites ja antud veebilehel.
 • Kui seadet on kasutatud vastuolus antud juhistega, siis see tühistab garantii.
 • Garantii ei kehti kahjustustele, mis on põhjustatud väärkasutusest, õnnetustest,
  elektrilistest häiretest või normaalsest kulumisest.
 • Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud toote kasutamisest ebasobivas keskkonnas
 • Loata volitamata isiku poolt tehtud parandused või muudatused tühistavad garantii.
 • Garantii alla ei kuulu kehavigastused, varakahjud, keskkonnakahju, äritulu langus või muu kaotus, välja arvatud siin sätestatud piiratud garantii..
 • Seadme defekti või muude seadmega seotud probleemide korral täitke antud taotluse vorm https://salt-cocoon.com/iiris-support-request või kirjutage kokkonen@salt-cocoon.com

Tagastamise poliitika

 • Kõigil sellelt veebilehelt ostetud IIRIS halogeenigeneraatoritel on 14 -päevane rahulolu garantii.
 • Kui seade ei vasta Teie ootustele, võite selle tagastada või vahetada 14 päeva jooksul pärast saadetise kättesaamist.
 • Tingimus on, et tagastatud seade oleks heas töökorras, koos kõigi tarvikute ja originaalpakkematerjaliga.
 • Tagasimakse kantakse teie kontole.
 • Tagasimakseid või vahetusi antakse ainult otse antud veebilehelt ostetud esemete eest.
 • Kokkonen OÜ võtab kaubaga tutvumiseks ja tagastamise töötlemiseks aega 20 päeva
  ja seejärel väljastab tagasimakse. See ei sisalda tarneaega.
 • Saatmiskulusid ei tagastata.