Soolaravi imelisest mõjust tervisele annab ülevaate alljärgnev video, mida esitleti Austraalia televisioonis (A Current Affair) 3.jaanuril 2012. VAATA VIDEOT